Algas uue algupärase standardi „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kütte- ja jahutussüsteemid“ koostamine

19.10.2021
Alternate Text

Siiani on Eestis puudunud norm või standard, mis kirjeldaks ehituse üldiseid kvaliteedi nõudeid. Seetõttu on tekkinud omapärane olukord, kus seadmete ja materjalide paigaldamisel juhindutakse küll vastava toote kohta käivatest nõuetest, kuid rida elementaarseid reegleid ei kajastu kusagil. Konkreetsete nõuete puudumise tõttu sisaldavad kõik projektid suvalise sisu ja mahuga (10-90 lehte) seletuskirja lisasid. Kuna sellistes seletuskirjades on sageli „kusagilt kuuldud“ nõuded, ei vaevu ka ehitajad nendega eriti tutvuma.

Nüüd on alustatud EVS/TK 27 käsitlusalasse kuuluva standardi prEVS 941 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kütte- ja jahutussüsteemid“ koostamisega. Selles Eesti standardis määratakse üldised tehnilised ja kvaliteedi nõuded Eesti Vabariigis ehitatavatele ja rekonstrueeritavatele kütte- ja jahutussüsteemidele. Kavandatav standard peaks tagama nõuete ühtlustamise ja täitma puudused reeglistiku osas, mis käsitleb erinevaid katsetusi objektide vastuvõtmisel ja seadistamisel.

Standardi kasutajate ring on lai, hõlmates kõigepealt projekteerijaid, ehitajaid ja omaniku järelevalvet. Lisaks saavad sellest abi ka arendajad, ehitiste tellijad ja haldajad. Näiteks projekteerijatel võimaldab kavandatav standard vähendada seletuskirja mahtu ja kajastada seal ainult konkreetset objekti ja selle eripära puudutavat informatsiooni.

Standardikavandi arvamusküsitlus algab eeldatavasti 2023. a jaanuaris ja on kestvusega 2 kuud.

Standardi koostamisettepaneku esitas Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühendus.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.