Tagasi

EVS 867:2011+A1:2013

Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid

Üldinfo
Kehtiv alates 09.09.2013
Alusdokumendid
EVS 867:2011+EVS 867:2011/A1:2013
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi EVS 867:2011 konsolideeritud väljaanne koos muudatusega A1:2013 ühtlustab nõuded Raudtee Tehnokasutuse eeskirjade sõnastusega. Muudetud standardist on välja jäetud kõrged ooteplatvormid, mida tänasel päeval enam ei kasutata. Muudatusi on standardi 15 alajaotise sõnastustes.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
09.09.2013
Põhitekst + muudatus
Standard käsitleb rongireisijate ooteplatvormide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldusele esitatavaid nõudeid, hõlmates nii uusi (ehitatavaid) kui ka olemasolevaid (rekonstrueeritavaid) ooteplatvorme, juurdepääsu-teid ooteplatvormidele ning juurdepääsuteel asuvaid ülekäigukohti.
*
*
*
PDF
11,67 €
Paber
11,67 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 13145:2005+A1:2011

Raudteealased rakendused. Rööbastee. Puitliiprid ja -prussid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.11.2011
Põhitekst

EVS 809-1:2002

Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2003
Põhitekst

EVS 906:2010

Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 13779:2007
Kehtetu alates 15.02.2018