Registreeritud on uus Eesti projektkomitee EVS/PK 78 „Linnatänavad“

21.12.2021
Alternate Text

21. detsembril registreeris Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus uue projektkomitee EVS/PK 78 „Linnatänavad“. Komitee asutamise eesmärgiks on parandada liiklusohutust, muuta tänavad rohkem inim-, keskkonna-, ja hooldesõbralikumaks, ligipääsetavaks ning muuta tehnilised lahendused majanduslikult optimaalseks, mis arvestaksid olemasolevaid ressursse. Selleks kaasajastatakse standardis EVS 843:2016 esitatud tehnilised nõuded ja lahendused ning viiakse standard kooskõlla õigusaktidega.

Uue komitee registreerimisavalduse esitasid ühiselt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Transpordiamet, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Eesti Linnaratturite Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Kommunaalmajanduse Ühing MTÜ, TalTech, MTÜ Elav Tänav, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tartu Linnavalitsus, Pärnu Linnavalitsus ja Rakvere linn.

Projektkomitee tegevust reguleerib EVS Juhend 6 ning osalemishuvi korral on võimalik komiteega liituda avalduse esitamisel.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kontaktisik lisainfo saamiseks on Mihkel Siitam.