Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number

03.08.2020
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu esimene (03.08.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

2 uut tõlget kommenteerimisel - prEN 15085-2 „Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 2: Nõuded keevitustootjatele“, prEN ISO 14341 „Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard - EVS-EN ISO 9863-2:2000 „Geotekstiil ja samalaadsed tooted. Paksuse määramine kindlaksmääratud rõhkudel. Osa 2: Ühe kihi paksuse määramise toiming mitmekihilistes toodetes“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50128:2011/A2:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2020, EN 1745:2020 „Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020, EN 81-72:2020 „Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 72: Firefighters lifts“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020, EN 81-73:2020 „Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 73: Behaviour of lifts in the event of fire“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
CEN/TR 17439:2020 „Juhend standardite EN ISO 19650-1 ja EN ISO 19650-2 rakendamiseks Euroopas“
EVS 807:2016/A1:2020 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“
EVS 807:2016+A1:2020 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ 
EVS-EN 149:2003+A1:2009 „Hingamisteede kaitsevahendid. Osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus“ 
EVS-EN 15885:2018 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimise, remondi ja asendamise tehnikate liigitamine ja omadused“ 
EVS-EN 933-2:2020 „Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine. Osa 2: Terastikulise koostise määramine. Katsesõelad, avade nimimõõtmed“

Head lugemist!