Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number

18.08.2020
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu teine (17.08.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget kommenteerimisel - EN 60601-1:2006/prA2:2019 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, FprEN 15746-1 „Raudteealased rakendused. Rööbastee. Maanteel ja raudteel liikuvad masinad ning juurdekuuluv lisavarustus. Osa 1: Tehnilised nõuded liikumisele ja töötamisele“, prEN IEC 61439-2:2019 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted“, prEN ISO 3104 „Naftasaadused. Läbipaistvad ja läbipaistmatud vedelikud. Kinemaatilise viskoossuse määramine ja dünaamilise viskoossuse arvutamine“, prEN ISO 3166-1 „Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised“, prEVS-EN 12697-29 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 29: Asfaltsegust proovikeha mõõtmete määramine“, prEVS-EN ISO/IEC 17000 „Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted“, prEVS-ISO 30300 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamine. Põhimõisted ja sõnastik“, prEVS-ISO/IEC 90003 „Tarkvaratehnika. Juhised ISO 9001:2015 rakendamiseks tarkvarale“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 469:2020 „Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting activities“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020.

Eestikeelsena saabus müügile 10 uut standardit:
EVS 925:2015/A1:2020 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“
EVS 925:2015+A1:2020 „Materjal teede aluste stabiliseerimiseks. Koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid“
EVS-EN 12697-22:2020 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 22: Rattaroopa katse“
EVS-EN 50128:2011/A2:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara“
EVS-EN 50128:2011+A1+A2:2020 „Raudteealased rakendused. Side-, signalisatsiooni- ja andmetöötlussüsteemid. Raudtee juhtimis- ja turvangusüsteemide tarkvara“
EVS-EN 50131-1:2006/A2:2017 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded“
EVS-EN 50131-1:2006/A3:2020 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded“
EVS-EN 50131-1:2006+A1+A2+A3:2020 „Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded“
EVS-EN IEC 62115:2020+A11:2020 „Elektrilised mänguasjad. Ohutus"
EVS-ISO 22739:2020 Plokiahel- ja hajusraamattehnoloogiad. Sõnavara“

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/35/EL Madalpinge.

Head lugemist!