Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu teine number

17.11.2020
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu esimene (16.11.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget kommenteerimisel - EN 12453:2017/prA1 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid“, EN 12604:2017/prA1 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid“, EN 206:2013+A1:2016/prA2:2020 „Betoon. Spetsifikatsioon, toimivus, tootmine ja vastavus“, EVS-EN 16630:2015 „Püsivalt paigaldatud spordivarustus kasutamiseks välistingimustes. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“, prEVS-EN IEC 61000-4-3 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-3: Katsetus- ja mõõtetehnika. Häiringukindluskatsetus kiirgunud raadiosagedusliku elektromagnetvälja korral“, prEVS-EN ISO 11202:2010+A1 „Akustika. Masinate ja seadmete müra. Töökoha ja muude määratud asukohtade helirõhutaseme määramine koos keskkonnaoludest tulenevate ligikaudsete korrektsioonide kohaldamisega“, prEVS-ISO 15190 „Meditsiinilaborid. Ohutusnõuded“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard – EVS-ISO 4225:2006 „Õhu kvaliteet. Üldosa. Sõnastik (ISO 4225:1994)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 378-1:2016+A1:2020 „Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2021, EN 378-3:2016+A1:2020 „Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2021, EN ISO 22232-3:2020 „Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 3: Combined equipment (ISO 22232-3:2020)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2021.

Avaldatud on 2 uut eestikeelset standardiparandust:
EVS-EN 12390-7:2019/AC:2020 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 7: Kivistunud betooni tihedus“
EVS-EN 12504-1:2019/AC:2020 „Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 1: Puursüdamikud. Võtmine, ülevaatus ja survekatse“.

Eestikeelsena saabus müügile 12 uut standardit:
EVS 939-1:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 1: Terminid ja määratlused
EVS 939-2:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 2: Ilupuude ja -põõsaste istikute kvaliteedinõuded
EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3: Ehitusaegne puude kaitse
EVS 939-4:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 4: Puuhooldustööd
EVS-EN ISO 15630-2:2019 Sarrus- ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 2: Keevisvõrgud ja karkassid
EVS-EN ISO 26000:2020 Juhis sotsiaalseks vastutuseks
EVS-EN ISO 9229:2020 Soojusisolatsioon. Sõnavara
EVS-IEC 60050-482:2013/A2:2020 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 482: Primaar- ja sekundaarelemendid ja -patareid
EVS-IEC 60050-482:2013+A1+A2:2020 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 482: Primaar- ja sekundaarelemendid ja -patareid
EVS-ISO 11665-4:2020 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 4: Integreeritud mõõtemeetod aktiivsuskontsentratsiooni keskväärtuse määramiseks passiivse proovivõtu ja hilisema analüüsi kasutamisega
EVS-ISO 11665-8:2020 Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 8: Esialgsete ja lisauuringute metoodikad hoonetes
ISO/CIE TS 22012:2019 et Valgus ja valgustus. Hooldeteguri määramine. Määramisviis

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/30/EL Elektromagnetiline ühilduvus.

Head lugemist!