Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number

04.08.2021
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu esimene (03.08.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget kommenteerimisel - CEN/TR 16999:2019 „Katuste päikeseenergiasüsteemid: nõuded päikesepaneelide konstruktsioonilistele liidetele“, CEN/TR 17086:2020 „Täiendavad juhised standardi EN 13791:2019 rakendamiseks ja eeskirjade taust“, EVS-EN IEC 61000-6-3:2021 „Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-3: Erialased põhistandardid. Emissioonistandard seadmete olmekeskkondades“, EVS-EN ISO 11393-3:2018 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 3: Kaitsejalanõude katsemeetodid (ISO 11393-3:2018)“, EVS-EN ISO 12004-1:2020 „Metallmaterjalid. Vormimispiiri graafiku määramine leht- ja ribamaterjalile. Osa 1: Vormimispiiri diagrammi mõõtmine ja rakendamine tootmisüksuses“, EVS-EN ISO 16283-2:2020 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 2: Löögiheli isolatsioon“, EVS-IEC 60050-161/prA4 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 161: Elektromagnetiline ühilduvus“, prEN IEC 60947-6-2:2019 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 6-2: Mitmetoimelised aparaadid. Juhtimis-kaitselülitid (või juhtimis-kaitseseadmed)“. 

Teade Euroopa standardi olemasolust  - EN 12504-2:2021 „Testing concrete in structures - Part 2: Non-destructive testing - Determination of rebound number“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2021, EN ISO 17225-5:2021 „Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO 17225-5:2021)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2021.

Eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit:
EVS-EN 459-2:2021 "Ehituslubi. Osa 2: Katsemeetodid",
EVS-EN ISO 14555:2017 "Keevitamine. Metallmaterjalide tihvtkaarkeevitus"

Uued harmoneeritud standardid – Määrused 2017/745 Meditsiiniseadmed ja 2017/746 In vitro diagnostikameditsiiniseadmed.

Head lugemist!