Ilmunud on EVS Teataja juunikuu esimene number

01.06.2022
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu esimene (01.06.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

10 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS 943:2021 "Petroleum Products. Fuels (Class F). Distillate and Residual Fuels. Specification of Estonian Shale Oil" (tõlge inglise keelde),
EVS-EN 10250-4:2021 "Terasest vabasepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 4: Roostevabad terased",
EVS-EN 12504-4:2021 "Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 4: Ultraheliimpulsi kiiruse määramine",
EVS-EN ISO 17201-3:2019 "Akustika. Lasketiirude müra. Osa 3: Helileviku arvutused",
EVS-EN ISO 8501-3:2008 "Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna puhtuse visuaalne hindamine. Osa 3: Keeviste, servade ja pinnadefektidega muude alade ettevalmistustasemed",
prEN 351-1 "Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahendiga immutatud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi läbitavuse ja sissejäävuse liigitus",
prEN 360 "Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Sissetõmbavad kukkumist pidurdavad vahendid",
prEVS-EN 10250-1 "Terasest vabasepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 1: Üldised nõuded",
prEVS-EN 10250-2 "Terasest vabasepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 2: Legeerimata kvaliteet- ja eriterased",
prEVS-EN 10250-3 "Terasest vabasepised üldiseks insenertehniliseks otstarbeks. Osa 3: Legeeritud eriterased".

Koostamisel on 2 algupärast standardit:
FprEN 1993-1-1/prNA "Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks. Rahvuslik lisa",
prEVS 945 "Reovee väikepuhasti projekteerimine (kuni 1000ie)".

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 904:2017 "Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Tööstushooned ja loomalaudad".

Eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit:
EVS-EN 17529:2022 "Lõimeline ja vaikeline andmekaitse ja privaatsus",
EVS-EN ISO 17639:2022 "Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Keevisõmbluste makroskoopiline ja mikroskoopiline uuring",
EVS-EN ISO 41011:2018 "Kinnisvarakeskkonna korraldus. Sõnavara".

Uued harmoneeritud standardid  - Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid, Määrus 2017/745 Meditsiiniseadmed.

Head lugemist!