Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine number

16.06.2022
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu teine (15.06.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN ISO 13940:2016 "Terviseinformaatika. Mõistete süsteem tervishoiu ja arstiabi järjepidevuse toetamiseks",
EVS-EN ISO 3740:2019 "Akustika. Müraallikate helivõimsustasemete määramine. Juhised põhistandardite rakendamiseks",
EVS-EN ISO 41012:2018 "Kinnisvarakeskkonna korraldus. Juhend strateegiliseks hankimiseks ja lepingute koostamiseks",
prEN 14885 "Keemilised desinfektsioonivahendid ja antiseptikumid. Keemiliste desinfektsioonivahendite ja antiseptikumide Euroopa standardite rakendamine".

Eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit:
EVS-EN 14081-2:2019+A1:2022 "Puitkonstruktsioonid. Nelinurkse ristlõikega tugevussorditud ehituspuit. Osa 2: Masinsortimine. Täiendavad nõuded tüübikatsetusteks",
EVS-EN IEC 61557-3:2022 "Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 3: Rikkesilmuse näivtakistus",
EVS-EN IEC 61557-7:2022 "Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus".

Uusi ingliskeelseid standardeid jõustumisteatemeetodil: 49.
Uusi ingliskeelseid standardilaadseid dokumente: 11.
Uusi standardikavandeid arvamusküsitlusel: 71.

Head lugemist!