Ilmunud on EVS Teataja augustikuu esimene number

02.08.2022
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu esimene (01.08.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 50470-3:2022 "Elektrimõõteseadmed. Osa 3: Erinõuded. Staatilised aktiivenergia arvestid (klass A, B ja C)",
EVS-EN ISO 5667-1:2022 "Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid",
prEVS-ISO 21505 "Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Valitsemise juhised",
prEVS-ISO 28000 "Turvalisus ja vastupidavus. Turvalisuse juhtimissüsteemid. Nõuded",
CEN/TR 12566-2:2005 "Reovee väikepuhastid kuni 50 PT. Osa 2: Pinnasesse immutamise süsteemid".

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS-EN 50171:2021 "Tsentraalsed ohutusseadmestiku toitesüsteemid",
EVS-EN IEC 62934:2021 "Taastuvenergia tootmise võrguga ühendamine. Terminid ja määratlused",
EVS-EN ISO 10592:2022 "Väikelaevad. Hüdraulised roolisüsteemid",
EVS-EN ISO 8848:2022 "Väikelaevad. Kaugjuhtimisega mehaanilised rooliseadmed".

Head lugemist!