Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number

05.12.2022
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu esimene (01.12.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 62920:2017+A11+A1:2021 „Fotoelektrilised elektritoite genereerimissüsteemid. Toitemuundurseadmete elektromagnetilise ühilduvuse nõuded ja katsetusmeetodid“,
EVS-EN ISO 898-1:2013 „Süsinikterasest ja legeeritud terasest kinnitite mehaanilised omadused. Osa 1: spetsifitseeritud omadusklassidega poldid, kruvid ja tikkpoldid — jämekeere ja peenkeere“,
prEN 16510-1 „Elamute tahkekütteseadmed. Osa 1: Üldnõuded ja katsemeetodid“,
prEN 50160 „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused“,
prEVS-ISO 24143 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Infohaldus. Kontseptsioon ja põhimõtted“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit ja standardilaadset toodet:
CEN/TS 54-32:2015 „Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteem. Osa 32: Häälalarmisüsteemide planeerimine, projekteerimine, paigaldamine, kasutuselevõtt, kasutamine ja hooldus",
EVS-EN ISO 13851:2019 „Masinate ohutus. Kahekäejuhtimisseadised. Projekteerimise ja valiku põhimõtted",
EVS-EN ISO 1461:2022 „Terasele kantavad kuumtsinkpinnakatted (tükktsinkimine). Nõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN ISO 41018:2022 „Kinnisvarakeskkonna korraldus. Kinnisvarakeskkonna korralduse poliitika kujundamine",
EVS-HD 60364-5-54:2011/A1:2022 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid",
EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid".

Head lugemist!