Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu teine number

19.12.2022
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu teine (15.12.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 16757:2022 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Toodete keskkonnadeklaratsioonid. Betooni ja betoonelementide tootekategooria reeglid“,
prEN 15544 „Kahhelahjud / krohvitud pinnaga ahjud. Dimensioneerimine“,
prEN 460 „Puidu ja puittoodete vastupidavus. Täispuidu loomulik vastupidavus. Juhised puidu vastupidavusnõuete kohta ohuklassides“,
prEVS-EN ISO 898-2 „Kinnitid – süsinikterasest ja legeeritud terasest kinnitite mehaanilised omadused. Osa 2: Spetsifitseeritud omadusklassidega mutrid“,
prEVS-IEC 60050-426 „- prEVS-IEC 60050-426 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 426: Plahvatusohtlikud keskkonnad“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut standardit:
EVS-EN 10025-6:2020+A1:2022 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 6: Karastatud ja noolutatud seisundis kõrge voolavuspiiriga konstruktsiooniterasest lehttoodete tehnilised tarnetingimused",
EVS-EN 12846-1:2022 „Bituumen ja bituumensideained. Väljavooluaja määramine väljavoolu viskosimeetriga. Osa 1: Bituumenemulsioonid",
EVS-IEC 60050-131:2013+A1+A2+A3+A4:2022 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria" ja eraldi selle muudatus
EVS-IEC 60050-131:2013/A4:2022 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria".

Uusi harmoneeritud standardeid lisandus:
- direktiivile 2016/425 Isikukaitsevahendid,
- määrusele 305/2011 Ehitustooted.

Head lugemist!