Ilmunud on EVS Teataja jaanuarikuu esimene number

16.01.2023
Alternate Text

EVS Teataja jaanuarikuu esimene (17.01.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 13084-9:2022 „Konstruktiivselt iseseisvad korstnad. Osa 9: Kasutusaegne haldus. Järelevalve, ülevaatus, hooldus, parandus ja aruandlus: nõutavad tegevused ja meetmed“,
EVS-EN ISO 14015:2022 „Keskkonnajuhtimine. Juhised keskkonnaalase nõuetekohase hoolsuse hindamiseks“,
EVS-EN 15602:2022 „Eraturvateenused - Terminoloogia“,
EVS-EN ISO 14064-3:2019 „Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside avalduse tõendamise ja valideerimise nõuded koos juhistega“,
EVS-EN ISO 15189:2022 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded“,
prEVS-ISO 18091 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
CEN/TR 17741:2021 „Juhend standardi EN ISO 29481-1 „Ehitusinformatsiooni mudelid. Informatsiooni edastamise käsiraamat. Osa 1: Metoodika ja vorming“ mõistmiseks ja kasutamiseks",
EVS-EN 10025-4:2019+A1:2023 „Konstruktsiooniterasest kuumvaltsitud tooted. Osa 4: Termomehaaniliselt valtsitud keevitatavate peenterateraste tehnilised tarnetingimused",
EVS-EN 13888-1:2022 „Keraamiliste plaatide vuugisegud. Osa 1: Nõuded, klassifikatsioon, tähistamine, märgistamine ja sildistamine",
EVS-EN ISO 19650-4:2022 „Hoonete ja tsiviilehitustöödega seotud informatsiooni organiseerimine ja digitaliseerimine, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM). Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimist kasutades. Osa 4: Infovahetus",
EVS-ISO 10017:2023 „Kvaliteedijuhtimine. Juhised standardi ISO 9001:2015 statistiliste meetodite kasutamiseks",
EVS-ISO 21504:2023 „Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Portfellijuhtimise juhised",
ISO/TR 14121-2:2012 et „Masinaohutus. Riskihindamine. Osa 2: Praktilised juhised ja meetodite näited".

Uued harmoneeritud standardid lisandusid:
- direktiivile 2014/35/EL Madalpinge

Märkused lisandusid harmoneeritud standardile:
- EVS-EN 15194:2017

Head lugemist!