Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu 2023 teine number

15.02.2023
Alternate Text

EVS Teataja veebruarikuu teine (15.02.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

10 uut tõlget kommenteerimisel:
CEN ISO/TS 24283-1:2022 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kvalifikatsioonikriteeriumid ja hindamine. Osa 1: Kvalifitseeritud tehnik ja kvalifitseeritud töötaja“,
CEN ISO/TS 24283-2:2022 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kvalifikatsioonikriteeriumid ja hindamine. Osa 2: Vastutav ekspert“,
CEN ISO/TS 24283-3:2022 „Geotehniline uurimine ja katsetamine. Kvalifikatsioonikriteeriumid ja hindamine. Osa 3: Kvalifitseeritud ettevõte“,
EVS-EN 620:2021 „Pidevtoimega teisaldusseadmed ja -süsteemid. Ohutusnõuded puistmaterjalide lintkonveieritele“,
EVS-EN ISO 8655-1:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 1: Terminoloogia, üldnõuded ja soovitused kasutajale“,
EVS-EN ISO 8655-3:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 3: Büretid“,
EVS-EN ISO 8655-5:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 5: Dosaatorid“,
prEN 1729-2 „Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid“,
prEVS-EN 1993-1-1 „Eurokoodeks 3: teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks“,
prEVS-ISO 81346-10 „Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 10: Elektritoitesüsteemid.“.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS-EN 15437-1:2009+A1:2023 „Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi jälgimine. Ühilduvus ja projekteerimisnõuded. Osa 1: Veeremi teljelaagrite ülekuumenemise avastamise seadmed ja veeremi teljelaagripuks",
EVS-EN IEC 62563-2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 2: Meditsiiniliste kuvaseadmete heakskiidu- ja püsivuskatsed",
EVS-EN ISO 4064-1:2017/A11:2023 „Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 1: Metroloogilised ja tehnilised nõuded",
EVS-EN ISO 4064-1:2017+A11:2023 „Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 1: Metroloogilised ja tehnilised nõuded",
EVS-EN ISO 4064-5:2017/A11:2023 „Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 5: Paigaldusnõuded",
EVS-EN ISO 4064-5:2017+A11:2023 „Veearvestid külmale joogiveele ja kuumale veele. Osa 5: Paigaldusnõuded",
EVS-EN ISO 898-2:2023 „Kinnitid. Süsinikterasest ja legeeritud terasest kinnitite mehaanilised omadused. Osa 2: Spetsifitseeritud omadusklassidega mutrid",
EVS-ISO 24143:2023 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Infohaldus. Mõisted ja põhimõtted".

Eestikeelsele standardile ilmus parandusEVS-EN 228:2012+A1:2017/AC:2023 „Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin. Nõuded ja katsemeetodid“.

Head lugemist!