Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja maikuu 2023 esimene number

03.05.2023
Alternate Text

EVS Teataja maikuu esimene (02.05.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget on kommenteerimisel:
CEN ISO/TR 8124-8:2016 „Mänguasjade ohutus. Osa 8: Vanuse kindlaks määramise suunised“,
EVS-EN 50122-1:2022 „Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 1: Kaitsemeetmed elektrilöögi eest“,
EVS-EN 50122-3:2022 „Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 3: Alalis- ja vahelduvvoolu veosüsteemide vastastikused koostoimed“,
EVS-EN IEC 55015:2019+A11:2020 „Elektrivalgustite ja nendetaoliste seadmete raadiohäiringu-tunnussuuruste piirväärtused ja mõõtemeetodid“,
prEVS-ISO 15553 „Vee kvaliteet. Veest Cryptosporidium ootsüstide ja Giardia tsüstide isoleerimine ning identifitseerimine“,
prEVS-ISO 15553 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika“.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS 860-5:2023 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 5: Torustike, mahutite ja seadmete isoleerimine. Isolatsiooni paksuse määramine",
EVS-EN 13084-9:2022 „Konstruktiivselt iseseisvad korstnad. Osa 9: Kasutusaegne haldus. Järelevalve, ülevaatus, hooldus, parandus ja aruandlus: nõutavad tegevused ja meetmed",
EVS-EN 62920:2017+A11+A1:2021 „Fotoelektrilised toitevõimsuse genereerimissüsteemid. Toitemuundurseadmete elektromagnetilise ühilduvuse nõuded ja katsetusmeetodid",
EVS-EN IEC 61547:2023 „Üldvalgustusseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõuded",
EVS-EN ISO 7704:2023 „Vee kvaliteet. Nõuded külvipõhiste meetoditega mikroorganismide otseseks loendamiseks kasutatavate membraanfiltrite toimivuse kontrollimiseks",
EVS-EN ISO 8655-1:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 1: Terminoloogia, üldnõuded ja soovitused kasutajale",
EVS-EN ISO 8655-3:2022  „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 3: Büretid",
EVS-EN ISO 8655-5:2022 „Kolbmahumõõtevahendid. Osa 5: Dosaatorid".

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 585:2007 „Isikukood. Struktuur“.

Head lugemist!