Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu 2023 esimene number

01.08.2023
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu esimene (01.08.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 480-1:2023 „BETOONI, MÖRDI JA SÜSTMÖRDI KEEMILISED LISANDID Katsemeetodid Osa 1: Katsetamisel kasutatav etalonbetoon ja etalonmört“,
EVS-EN ISO 4037-1:2021 „Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgen ja gamma etalonkiirgus. Osa 1: Kiirgusparameetrid ja saamismeetodid“,
EVS-EN ISO 4037-2:2021 „Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgen ja gamma etalonkiirgus. Osa 2: Kiirguskaitseline dosimeetria energiavahemikes 8 keV kuni 1,3 MeV ja 4 MeV kuni 9 MeV“,
EVS-EN ISO 4037-3:2021 „Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgen ja gamma etalonkiirgus. Osa 3: Pindala- ja isikudosimeetrite kalibreerimine ning nende koste mõõtmine kiirguse energia ja langemisnurga funktsioonina“,
prEVS-EN 12946 „Lubimaterjalid. Kaltsiumisisalduse ja magneesiumisisalduse määramine. Kompleksomeetriline meetod“,
prEVS-EN 61400-11:2013+A1 „Tuuleturbiinid - Osa 11: Akustilise müra mõõtmismeetodid“,
prEVS-ISO 5667-22 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 22: Juhised põhjavee seirepunktide projekteerimiseks ja rajamiseks“.

Eestikeelsena saabus müügile 4 uut dokumenti:
EVS-EN 12255-6:2023 „Reoveepuhastid. Osa 6: Aktiivmudaprotsessid",
EVS-EN ISO 14064-3:2019 „Kasvuhoonegaasid. Osa 3: Kasvuhoonegaaside avalduse tõendamise ja valideerimise nõuded koos juhistega",
EVS-EN ISO 80000-1:2022 „Suurused ja ühikud. Osa 1: Üldine",
EVS-ISO 15705:2004 „Vee kvaliteet. Keemilise hapnikutarbe indeksi (ST-COD) määramine. Suletud katseklaasi meetod madalas mõõtepiirkonnas".

Head lugemist!