Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu 2023 esimene number

03.10.2023
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu esimene (02.10.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget on kommenteerimisel:
EN IEC 61557-7:2022/prA1:2022 „Elektriohutus madalpinge jaotussüsteemides kuni 1000 V vahelduvpingel ja 1500 V alalispingel. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus“,
EVS-EN 12152:2023 „RIPPFASSAADID – ÕHULÄBILASKVUS – TOIMIVUSE NÕUDED JA KLASSIFIKATSIOON“,
EVS-EN 15725:2023 „Ehitustoodete ja -elementide laiendatud tuleohutusalane kasutusulatus: EXAP standardite ja EXAP protokollide koostamise põhimõtted“,
EVS-EN 50708-2-3:2022 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-3: Keskmised jõutrafod - Tarvikud“,
prEN 10088-1 „Roostevabad terased. Osa 1: Roostevabade teraste loetelu“,
prEN 1097-1 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 1: Kulumiskindluse määramine (mikro-Deval)“,
prEN 15959 „Anorgaanilised väetised. Ekstraheeritud fosfori P2O5 määramine“,
prEN IEC 61439-4:2022 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele“,
prEVS-ISO 7507-2 „Toornafta ja vedelad naftatooted. Vertikaalsete silindriliste mahutite kalibreerimine. Osa 2: Optilise tugijoone meetod või elektro-optiline kauguste mõõtemeetod“.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine",
EVS-EN 1176-10:2023 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 10: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid täielikult piiratud mänguseadmetele",
EVS-EN 12946:2023 „Lubimaterjalid. Kaltsiumisisalduse ja magneesiumisisalduse määramine. Kompleksomeetriline meetod",
EVS-EN 61400-11:2013+A1:2018 „Tuuleturbiinid. Osa 11: Akustilise müra mõõtmismeetodid",
EVS-EN ISO 13849-1:2023 „Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise üldpõhimõtted",
EVS-EN ISO 5817:2023 „Keevitamine. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevisliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektidele",
EVS-EN ISO 8769:2022 „Radioaktiivsuse mõõtmine. Alfa-, beeta- ja footonkiirgusega radionukliidid. Pindsaastemonitoride kalibreerimise tugietalonide kirjeldused",
EVS-ISO 5667-22:2023 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 22: Juhised põhjavee seirepunktide projekteerimiseks ja rajamiseks".

Head lugemist!