Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu 2024 teine number

15.04.2024
Alternate Text

BongkarnGraphic/Shutterstock.com

EVS Teataja aprillikuu teine (15.04.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 12153:2023 „Rippfassaadid. Õhuläbilaskvus. Analüüsimeetodid“,
EVS-EN 13645:2002 „Veeldatud maagaasi paigaldised ja seadmed - Maismaal asuvate 5 kuni 200 tonnise mahutavusega paigaldiste projekteerimine“,
EVS-EN 589:2024 „Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid“,
EVS-EN ISO 7393-1:2000 „Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 1: Tiitrimine N,N-dietüül-1,4-fenüleendiamiiniga“,
EVS-EN ISO 7393-3:2000 „Veel kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 3: Üldkloori määramine jodomeetriliselt“.

Eestikeelsena saabus müügile 2 uut standardit:
EVS 8:2024 „Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas",
EVS-EN 1594:2024 „Gaasitaristu. Torustikud maksimaalse töörõhuga üle 16 bar. Talitluslikud nõuded".

Määrusele (EL) 2017/745 Meditsiiniseadmed lisandus 14 harmoneeritud standardit.

Head lugemist!