Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu 2024 esimene number

04.06.2024
Alternate Text

Peshkova/Shutterstock.com

EVS Teataja juunikuu esimene (03.06.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 1090-2:2018+A1:2024 Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele“,
EVS-EN 1253-1:2015 „Kanalisatsiooni veeneelud hoonetes. Osa 1 Põrandatrapid vesiluku kõrgusega vähemalt 50mm“,
EVS-EN 1253-2:2015 Kanalisatsiooni veeneelud hoonetes. Osa 2: Katuselehtrid ja vesilukuta põrandatrapid“,
EVS-EN 15016-1:2023 Raudteealased rakendused. Tehnilised joonised. Osa 1: Üldpõhimõtted“,
EVS-EN 15016-2:2023 Raudteealased rakendused. Tehnilised joonised. Osa 2: Osade loetelud“,
EVS-EN 15016-3:2023 Raudteealased rakendused. Tehnilised joonised. Osa 3: Tehniliste dokumentide muudatuste käsitlemine“,
EVS-EN 15940:2023 Mootorikütused. Sünteesi või hüdrogeenimise teel toodetud parafiinne diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid“,
EVS-EN 17867:2023 Mootoribensiin väikeste sisepõlemismootorite jaoks. Nõuded ja katsemeetodid“,
prEVS-EN IEC 60079-17 Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17:Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit ja EVS Juhend 6:
EVS 867:2024 „Raudteealased rakendused. Reisijate ooteplatvormid",
EVS-EN 12153:2023 „Rippfassaadid. Õhuläbilaskvus. Katsemeetodid",
EVS-EN 12255-11:2023 „Reoveepuhastid. Osa 11: Nõutavad üldandmed",
EVS-EN 13282-3:2024 „Hüdrauliline teesideaine. Osa 3: Toimivuse püsivuse hindamine ja tõendamine",
EVS-EN ISO 12185:2024 „Toornafta, naftasaadused ja samaväärsed tooted. Tiheduse määramine. Labori tihedusmõõtur ostsilleeruva U-toru sensoriga",
EVS-EN ISO 4172:2024
 „Toote tehniline dokumentatsioon (TTD). Ehitusdokumentatsioon. Joonised monteeritavate konstruktsioonide koostamiseks",
EVS-ISO/IEC 20000-1:2024 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 1: Teenusehalduse süsteemi nõuded",
EVS JUHEND 6:2024 „Standardimise tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord".

Arvamusküsitlusel on 1 rahvuslik lisa:
EVS-EN 589:2024/prNA „Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“.

Pikendamisküsitlusel on 1 algupärane standard:
EVS 901-20:2013Tee-ehitus. Katsemeetodid. Osa 20: Filtratsioonimooduli määramine“.

Teade Euroopa standardi olemasolust:
EN 12063:2024 „Execution of special geotechnical work - Sheet pile walls, combined pile walls, high modulus walls“. Eeldatav avaldamine Eesti standardina 11.2024.

Avaldatud teade Direktiivi 2006/42/EÜ „Masinad“ alusel harmoneeritud standardi staatuse saanud dokumentide kohta.

Avaldatud teated direktiivide: 90/385/EMÜ „Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed“, 93/42/EMÜ „Meditsiinivahendid“ ja 98/79/EÜ „In vitro meditsiinivahendid“ alusel harmoneeritud standardi staatuse kaotanud dokumentidest.

Head lugemist!