Registreeritud uus tehniline komitee EVS/TK 79 “Liftid, eskalaatorid ja liikurteed”

28.02.2022
Alternate Text

Veebruaris registreeris Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus uue tehnilise standardimise komitee EVS/TK 79 “Liftid, eskalaatorid ja liikurteed”, mille peamine eesmärk on peegeldada Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN/TC 10 „Lifts, escalators and mowing walks“ käsitlusalas toimuvat ning kujundada Eesti valdkonna ekspertide arvamus kaasa rääkimiseks standardite kujundamisel Euroopa tasandil.

Tehnilise komitee käsitlusalasse kuulub liftide (kaasarvatud eskalaatorite, liikurteede) valdkonna standardimises osalemine.

Komitee asutajaliikmeteks on Tehnoaudit OÜ, Tallinna Tehnikaülikool, Inspecta Estonia OÜ, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, AS Kone ja AS Elif.

Komitee esimeheks valiti Sergei Grajznov (Tehnoaudit OÜ).

Tehniline komitee juhindub oma töös EVS juhendist 6 ja komitee töös on võimalik osaleda kõigil huvitatud osapooltel esitades selleks vastavasisulise avalduse.

Kontaktisik komitee ja standarditega seotud küsimuste korral on Maarika Uusmaa.