Uue CEN-i tehnilise komitee "Finants" asutamisettepanek

28.09.2023
Alternate Text

Saksa standardimisorganisatsioon (DIN) tegi ettepaneku uue tehnilise komitee "Finants" loomiseks ning sealhulgas ka uue, eramajapidamiste finantsanalüüsi käsitleva Euroopa standardi koostamiseks. Komitee eesmärk on standardida erinevaid finantsalaseid teemasid:

  • põhilised finantsanalüüsid eraklientidele,
  • jätkusuutlik finantsialane standardimine Euroopa kontekstis,
  • päringumeetodid, protsessid, investorite jätkusuutlikkuse eelistuste hindamine,
  • jätkusuutlikkuse teemasid puudutav tootedeklaratsioon ja märgistus,
  • standardiseeritud finants- ja riskianalüüs investoritele.

Finantsalase CEN-i tehnilise komitee moodustamine on oluline, et ühtlustada standardeid, integreerida ELi jätkusuutlikkuse eesmärke, äratada investorite usaldust, avaldada ülemaailmset mõju, elavdada turu arengut ja toetada tõhusat reguleerimist.

Ühise raamistiku ja praktika loomisega tagab komitee finantsalase praktika järjepidevuse, läbipaistvuse ja võrreldavuse kogu Euroopas. See suurendab usaldust jätkusuutlike investeeringute vastu, tõmbab jätkusuutlikke projektide juurde ligi kapitali ja asetab Euroopa jätkusuutlikkuse alal liidriks.

Standardite puudumine selles valdkonnas kerkib esile eriti füüsilisest isikust ettevõtjate, vabakutseliste ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete puhul. Standardid on juba olemas suurettevõtetele ja nende riskijuhtimise jaoks, kuid nende keerukuse ja sisu tõttu on neid peaaegu võimatu kasutada keskmise suurusega, väikeste ja mikroettevõtte puhul.

Olemasolev Euroopa õiguslik raamistik

Euroopas kehtiv finantsala reguleeriv raamistik sisaldab mitmeid põhikomponente. Finantsi ja kindlustuse turustamine Euroopas toimub põhiliselt kindlustus toodete turustamise (IDD) ja finantsinstrumentide turgude (MiFID) direktiividel. Need direktiivid nõuavad, et finants- ja kindlustusseltsid hoiaksid oma turustajad vabad stiimulitest ja huvide konfliktidest.

Need direktiivid sätestavad, mida erineva tasemega nõustajad ja vahendajad peavad tarbijatele avaldama, kuid neis puuduvad juhised vajaduste hindamiseks, näiteks kas vastaval tarbijal on pakutavate toodete järele usutav nõudlus.

Osalemine Euroopa tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. EVS ootab Eesti huvi osas sisendit hiljemalt 30.10.2023.

Huvi ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Katri Kartau.