Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Juhikoolitus. Intelligentne koolitussüsteem sõiduki juhtimiseks

23.11.2021
Alternate Text

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Driver training — Intelligent training system for vehicle driving. Komitee loomise ettepaneku tegi Hiina standardiorganisatsioon (SAC) ning samuti on nad nõus haldama võimaliku uue komitee sekretariaati.

Uue komitee eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid, mis tooks välja sõidukijuhtimise intelligentse koolitussüsteemi terminid, määratlused, nõuded ja katsemeetodid. On näha, et autojuhikoolituse digitaliseerimisel on suur rahvusvaheline huvi ja konsensus. Kuigi liiklusreeglid on riigiti erinevad, siis ohutusnõuded on väga sarnased.

Hetkel selles valdkonnas standardid puuduvad, aga loodav komitee hakkaks tegema koostööd mitmete juba asutatud rahvusvaheliste komiteedega, mis tegelevad aktiivselt tehisintellekti arendustööga (ISO/IEC JTC1/SC42, ISO/TC22, ISO/TC204, ISO/TC241).

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 03.02.2022.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.