Skip to main content

Jõustumisteate meetod

  • Jõustumisteate meetodit kasutatakse kõigi koostatavate Euroopa standardite ülevõtmisel ingliskeelseks Eesti standardiks.
  • Koostamisprotsessi kirjeldab EVS JUHEND 5 (vt ka EVS JUHEND 4).
Kuidas käib jõustumisteate meetodil ülevõtt?
  1. Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus algatab iga koostatava Euroopa standardi korral selle ülevõtu Eesti standardiks. Vormikohane koostamisettepanek tuleb esitada vaid juhul, kui ülevõtuks on vajalik koostada standardi rahvuslik lisa.
  2. Teade Euroopa standardikavandi teksti arvamusküsitluse kohta avaldatakse EVS Teataja ja standardikavandi tekst tehakse tutvumiseks ja kommenteerimiseks kättesaadavaks Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kommenteerimisportaalis. Arvamusküsitlus kestab 60 päeva.
  3. Arvamusküsitluse lõppedes koostatakse laekunud kommentaaride/ettepanekute koond ja käsitletakse laekunud sisendit.
  4. Komitees konsensuse saavutanud kommentaarid edastatakse Euroopa Standardimisorganisatsiooni.
  5. Pärast Euroopa standardi ratifitseerimist kinnitatakse see identse Eesti standardina.

Jõustumisteate meetodil Euroopa standardi ülevõtu etapid

                Jõustumisteate meetodil Euroopa standardi ülevõtu etapid