Uue ISO komitee asutamisettepanek – Katusekatte- ja hüdroisolatsioonimaterjalid

03.03.2021
Alternate Text

Venemaa standardimisorganisatsioon (GOST R) on teinud ettepaneku asutada uus rahvusvaheline komitee „Roofing and waterproofing building materials“, eesmärgiks katuste projekteerimisel ja ehitusprotsessides kasutatavate materjalide ja komponentide ning ehituse hüdroisolatsiooniks kasutatavate materjalide standardimine.

Uue ISO/TC töö aastatel 2021–2022 keskendub järgmiste rahvusvaheliste standardite väljatöötamisele, kuid ei piirdu sellega:

  • Roof constructions. Method for determining the resistance of flat roofs materials to dynamic walking loads (walkability) – alates 2021. aastast;
  • Roofing profiled metal sheets (metal tile). General specifications – alates 2022. aastast;
  • Waterproofing roll materials for building roofs. General specifications – alates 2022. aastast;
  • Waterproofing roll materials for building foundations and underground structures. General specifications – alates 2023. aastast;
  • Waterproofing membrane made of polyvinylchloride for building roofs. Specifications – alates 2023. aastast.

Eesmärk on välja töötada rahvusvaheliste standardite komplekt katusekattematerjalidele. Eeldatavasti suureneb katusekatte- ja hüdroisolatsioonimaterjalide tarbimine, kuna neil materjalidel on infrastruktuuri üldise kvaliteedi ja vastupidavuse parandamisel võtmeroll. Katusekattematerjalide standardeid on olemas nii regionaalsel, rahvuslikul kui ka tööstuslikul tasemel, kuid konsensusel põhinevad rahvusvahelised nõuded puuduvad. Ehitusmaterjalide kvaliteet ja toimivus peavad olema äärmiselt järjepidevad.

Valdkonnaga on seotud Eesti komitee EVS/TK 20 „Plaat- ja tükk-katusematerjalid“.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 02.04.2021.

Lisainfo: Katrin Kaasik