Asutatud on uus tehniline komitee CEN/TC 470 - Kujutisdiagnostika kvaliteet patsiendi raviteekonnal

20.04.2022
Alternate Text

Euroopa standardimisorganisatsioonis (CEN) on asutatud uus tehniline komitee - CEN/TC 470 „Quality in Medical Imaging along the patient Pathway“ (Kujutisdiagnostika kvaliteet patsiendi raviteekonnal) ning sekretariaati hakkab haldama Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Komitee asutajaliikmeteks on Prantsusmaa, Austria, Šveitsi, Türgi, Soome ja Rootsi standardimisorganisatsioonid.

Loodava tehnilise komitee eesmärgiks on edendada meditsiinilise pildistamise arenguid sh teleradioloogia, täiendada olemasolevaid algatusi, mis on peamiselt seotud EURATOMi direktiivi kiirguskaitsenõuetega radioloogias. Oluline on määratleda patsiendi meditsiinilise kuvamise määratlemise teekond ja nõuded.

Valdkonnaga on Eesti tehnilistest komiteedest osaliselt seotud EVS/TK 11 „Meditsiiniseadmed", kes ei ole veel seisukohta loodud komitee peegeldamise kohta võtnud.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

 

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa.