Koostamisel algupärase standardi EVS 807:2016 muudatus

06.10.2020
Alternate Text

EVS/TK 36 „Kinnisvara korrashoid“ on alustanud muudatuse koostamisega standardile EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“. " Ettepaneku muudatuse koostamiseks esitas MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit .

Standardi EVS 807:2016 muutmise-täiendamise vajadus tuleneb väljakujunenud olukorrast, kus Eesti ehitus- ja korrashoiuteenuste turul on erinevaid käsitlusi ja arusaamasid hooldusjuhendi koosseisu, sisu ja kvaliteedi küsimustes, aga ka samuti küsimuste, millises vormis peab hooldusjuhend olema koostatud, üle antud ja hiljem ehitise kasutamise ajal täiendatud-ajakohastatud.

Vajalik on EVS 807 ajakohastada ja lisada ehitise hooldusjuhendi soovituslikud juhised ja vormid, mis käsitleksid ja sisaldaksid:

– andmeid ehitise kasutamiseks ja selle osade omaduste tuvastamiseks;

– juhiseid ehitise säilimise ja korrashoiu korraldamiseks aga ka vajadusel utiliseerimiseks või hävitamiseks;

– ehitise osade, seadmete ja materjalide kasutamise ja tehnohoolduse andmeid;

– tüüpilise korterelamu ja büroo hooldusjuhendi näidisvorme.

Samuti on vajalik kirjeldada ehitise hooldusjuhendis esitatavate elementide rakendamise põhitõed:

– ehitisega seonduvad piirangud, erinõuded, kasutusajad ja korrashoiutööde soovitavad välbad;

– tarbimisteenuste jälgimise ja optimeerimise juhised;

– ülevaatuse, hoolduse ja heakorra korraldamise juhised.

 

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab 2021. a jaanuaris (kestvus 2 kuud).

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Maarika Uusmaa.