Koostamisel on rahvusliku lisa uustöötlus diislikütuse standardile

06.04.2022
Alternate Text

Aprillikuust alates on 60-päevasel arvamusküsitlusel Euroopa standardile EN 590:2022 „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid“ koostatud rahvusliku lisa kavand prEVS-EN 590:2022/prNA „Mootorikütused. Diislikütus. Nõuded ja katsemeetodid. Eesti standardi rahvuslik lisa“. See asendab jõustudes kehtiva rahvusliku lisa EVS-EN 590:2013/NA:2017, kuid ei sisalda varasemaga võrreldes olulisi sisulisi muudatusi.

Ettepaneku uustöötluse koostamiseks esitas EVS/TK 37 „Kütuste ja määrdeainete kvaliteet“.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.