Koristuse kvaliteedi kokku leppimise ja hindamise standard on uuenenud

17.07.2020
Alternate Text

Eestis kehtiva standardi EVS 914 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“ aluseks on Põhjamaade ühine standard INSTA 800. Seoses INSTA 800 uuenemisega on nüüd ka EVS 914 ajakohastatud vastavalt rahvusvahelisest standardist tulenevatest muudatustest.

Standard on kasutatav nõutud kvaliteedi määratlemiseks ja saavutatud kvaliteedi hindamiseks kõikides hoonete ja siseruumide tüüpides, kaasa arvatud kõikides ruumitüüpides kontorihoonetes, haiglates, koolides, lasteaedades, kaubanduskeskustes, kauplustes, tootmistsehhides, laevadel, bussides, rongides, lennukites, hotellides, restoranides jne, olenemata koristamise ja puhastamise meetoditest, sagedusest ja süsteemist, kui on võimalik määratleda puhastustulemus peale koristamist. Standard kirjeldab vahetult pärast koristuse ja puhastuse lõppu saavutatud tulemuste hindamist.

Standardi kasutajateks on ehitiste omanikud, kasutajad ning nendele heakorrateenuseid pakkuvad ettevõtjad, koristusteenuse ostjad, ise koristavad asutused ja ettevõtted, sh nii riigiasutused kui ka erafirmad.

Standardis antakse koristustööde kvaliteedile ühine alus, mis hõlbustab valdkonna teenuse tellijate ja teenuse osutajate vahelist koostööd ja suhtlust. Samuti vähendab ühine keelekasutus valesti mõistmise ohtu. Standard kirjeldab kahte peamist kontrollimise põhimõtet: visuaalne kontrollimine ja mõõtevahendite abil kontrollimine.

Standardit on võimalik soetada endale meie e-poe kaudu.