Blogi arhiiv

Standardid ja autoriõigus: kuidas standardile viidata?

Eestis reguleerib autoriõigustega seonduvat autoriõiguse seadus. Autoriõigust selgitatakse kui autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogumit, mis võimaldab autoril ise otsustada, kes, kuidas ja millistel tingimustel tema teoseid kasutada võib. Standardite puhul aitab autoriõigus tagada nende täpsuse, terviklikkuse ja õiglase kasutamise.

Standardid ja autoriõigused

Tavaliselt ei seosta me standardeid loovusega, kuid sellegipoolest sisaldavad need loomingulisi elemente, mis on autoriõigusega kaitstud. Terviklike standardite väljatöötamine pole üldse mitte lihtne ülesanne – see on meeskonnatöö, kuhu on kaasatud palju eksperte ja organisatsioone. Eksperdid jagavad oma teadmisi, kogemusi ja vaatenurki, et töötada välja kõigile kasulikud juhised. Standardite loomine nõuab aega ja vaeva, ressurssidest rääkimata. 

Standardite muutmine, kopeerimine või muul moel väärkasutamine võib tekitada olukorra, kus standarditele tuginevad tööstusharud kasutavad ebatäpset või aegunud teavet. See võib tähendada, et standardist on saadaval mitu versiooni, millest igaüks on muudetud või kohandatud vastavalt individuaalsetele tõlgendustele. 

Kuidas standardile viidata? 

Standardile viidates tuleb meeles pidada mitut olulist asja. Viidata saab dateeritud või dateerimata viitamise abil. Dateeritud viite korral sisaldab viidatava standardi tähis standardi vastuvõtmise aastat. Dateeritud viite korral kehtib üksnes viidatud väljaanne, arvestamata hilisemaid uustöötlusi ja muudatusi. Dateerimata viide on viide ilma aastaarvuta, mille korral kehtib viidatud standardi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 

 

 

 

Kasutatud allikates võib mainida ka muud asjakohast infot, nagu näiteks pealkirja, standardi avaldanud või välja andnud standardimisorganisatsiooni ning avaldamiskuupäeva. Akadeemiliste tööde puhul võib olla oluline lisada ka otselink allikale. Nende üksikasjade lisamisega on tagatud, et viited on täpsed, täielikud ja võimaldavad lugejal standardit hõlpsasti üles leida.

Standardite kasutamine oma lõputöös või muudes akadeemilistes dokumentides 

Standarditele viitamine näitab, et argumentide või uurimistöö toetamiseks on kasutatud usaldusväärseid allikaid.

 

 

 

Meetmed standardite sisu kaitsmiseks 

Üheks tavaliseks meetodiks, mida standardimisorganisatsiooid kasutavad standardite sisu kaitsmiseks on vesimärk. Vesimärk on dokumendis nähtav tekst, mis on lisatud igale standardi leheküljele. Vesimärk aitab kaitsta standardi sisu kopeerimise, levitamise või muutmise eest. Teie ostetud standard on alati varustatud vesimärgiga, et tuvastada lubatud dokumendi kasutajad.