Standardi tähised – mis tähendab mida?

Standardite tähistused võivad kõrvalvaatajale tunduda justkui salapärased koodijupid, millest arusaamine võib üksjagu aega võtta. Blogipostituses selgitame, mida tähendavad erinevad eesliited ja numbrid standardi tähises.

 

Standardi tähis - mida tähendavad eesliited?

Kuna standardeid avaldatakse erinevatel tasanditel, siis standardi nimetuses olevad tähed annavad teavet selle väljatöötamise eest vastutava organisatsiooni kohta. Mõned standardid on mõeldud ainult riiklikuks otstarbeks, teised on välja töötatud Euroopa kui terviku jaoks või omavad isegi rahvusvahelist tähtsust.

EVS 844:2022 on Eesti standard, mille on välja andnud Eesti Standardi- ja Akrediteerimiskeskus. Liide EVS viitabki sellele, et tegemist on meie kohaliku standardiga.

 

Euroopa standard ja rahvusvaheline standard

Euroopa standardeid töötavad välja ja avaldavad samuti standardiorganisatsioonid (nt CEN-CENELEC). Euroopa standardid on tähistatud eesliitega ENNende standarditega kaasneb kohustus dokument muutmata kujul rahvusliku standardina kasutusele võtta. 

EVS-EN 12464-1:2021 määrab nõuetekohase ja sobiva sisetöökohtade valgustuse, mis võtab arvesse kõik tavapärased nägemisülesanded, sealhulgas töö kuvariga. „EVS-EN“ tähendab, et selle Euroopa standardi on üle võtnud ka Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus. 

Rahvusvahelisi standardeid töötavad välja ja avaldavad ISO ning IEC, viimane neist tegeleb täpsemalt elektri- ja elektroonikavaldkonna standarditega. Rahvusvaheliseid standardeid võetakse sageli vastu Euroopa standarditena. Need standardid on tähistatud eesliitega EN ISO või EN IEC

Näiteks EVS-EN ISO 22000:2018 keskendub toiduainete ohutuse tagamisele, aga EVS-EN IEC 61000 seeria käsitleb elektromagnetilise ühilduvuse nõudeid.

 

 

Enamike standardimisorganisatsioonide veebilehtedelt leiab iga standardiga seotud alusdokumendid ehk vastava Euroopa või rahvusvahelise standardi tähise. Kui enne standardi ostmist on vaja veenduda, et leitud on õige dokument, tuleks võimalusel kasutada eelvaate funktsiooni.

 

Mida tähendavad numbrid?

Igale standardile antakse identifitseerimisnumber. See number võib mõnikord viidata ka standardi erinevatele osadele – EVS-EN 71-1, 71-2 ja 71-3 on kõik mänguasjade ohutuse standardi EVS-EN 71 osad.

Standardseeria osadele antakse sageli ka järjestikused numbrid, sellised on mitmed kvaliteedijuhtimissüsteemi standardid. Siiski ei ole kõik järjestikused numbrid omavahel seotud. Seetõttu tuleb standardi leidmisel tihti kontrollida ka standardi pealkirja, et veenduda selle õigsuses. 

Standardi nimetuse lõpust leiab tavaliselt dokumendi avaldamise aasta.

Kui vajate konkreetse standardi väljaande kohta lisateavet või teil on küsimusi, võtke julgelt ühendust meie klienditeenindusega.