Tagasi

EVS 844:2022

Hoonete kütte projekteerimine

Üldinfo
Kehtiv alates 18.04.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Olulised muudatused võrreldes eelmise väljaandega on järgmised: — uuendatud on viited EL-i normdokumentatsioonile; — lisatud on asjakohased lisamääratlused; — muudetud/täiendatud on peatükke 4, 5, 6, 7, 8; — korrigeeritud on lisa D; — lisatud on lisa L.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
18.04.2022
Põhitekst
02.03.2016
Põhitekst
Selles Eesti standardis määratakse nõuded Eesti Vabariigis ehitatavate ja rekonstrueeritavate elu-, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütte projekteerimisel.
Projekteerimise staadiumid ja projekti koosseis on määratud Eesti standardiga EVS 932. Kooskõlastuste ja ehituslubade andmise kord on fikseeritud ehitusseadustikuga.
Selles standardis käsitletakse arvutuslikke sise- ja välisõhutemperatuure, küttesüsteemide valiku põhimõtteid, lähtudes hoonete iseärasustest, soovituslikke veevoolu kiiruseid ja erihõõrdekadusid torustikes, soovituslikke peale- ja tagasivoolutemperatuure projekteeritavates küttesüsteemides, küttesüsteemide vajalikku võimsust mõjutavaid tegureid (liigsoojuse arvestamine, võimalikud lisasoojuskaod ruumide ventileerimisest jmt), küttekehade valikupõhimõtteid ja nende soojusväljastust mõjutavaid tegureid, kavandatavate reguleer- ja sulgarmatuuride valiku ning paiknemise põhimõtteid, erinevaid torumaterjale ning soojuse säästlikku kasutamist.
See standard ei käsitle soojussõlmede projekteerimist. Soojussõlmede projekteerimisel ja ehitamisel tuleb lähtuda Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kehtivast juhendmaterjalist [2]. Muude hoonepõhiste soojusallikate (katel, soojuspump) projekteerimisel tuleb lähtuda vajaduse korral tootjafirma juhendmaterjalidest.
*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
PDF redline
34,89 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 835:2022

Hoone veevärk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 921:2022

Veevarustuse välisvõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 919:2020

Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
Uusim versioon Kehtiv alates 15.09.2020
Põhitekst

EVS-EN 1264-3:2021

Veepõhised pinnasisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 3: Dimensioneerimine
Uusim versioon Kehtiv alates 17.08.2021