Skip to main content
Tagasi

EVS 844:2016

Hoonete kütte projekteerimine

Üldinfo

Kehtetu alates 18.04.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Selles Eesti standardis, mis on standardi EVS 844:2004 uustöötlus, on täpsustatud ja lihtsustatud arvutuslike välisõhu temperatuuride määramist. Samuti on standardis esitatud siseõhu arvutuslikud temperatuurid viidud vastavusse teiste normdokumentidega. Antud on ka konkreetsed juhised soojuskandja temperatuurirežiimide valikuks eri juhtudel, arvestades hoonete ja küttesüsteemide eripära. Standardi uustöötluses täpsustatakse juhiseid toru läbimõõtude ja tasakaalustusventiilide valikuks sõltuvalt soovitatavast rõhukaost ja lubatavast müratasemest ning esitatakse juhised isolatsiooni paksuse valikuks. Veel on mitmed definitsioonid ja soovitused täpsustatud ning tehtud üheselt mõistetavamateks.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
18.04.2022
Põhitekst
02.03.2016
Põhitekst
13.05.2004
Põhitekst
EVS 844:2004
Selles Eesti standardis määratakse nõuded Eesti Vabariigis ehitatavate ja rekonstrueeritavate elu-, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütte projekteerimisel.
Projekteerimise staadiumid ja projekti koosseis on määratud Eesti standardiga EVS 811. Kooskõlastuste ja ehituslubade andmise kord on fikseeritud ehitusseadustikuga.
Selles standardis käsitletakse nii välisõhu kui ka ruumide siseõhu arvutuslikke temperatuure, küttesüsteemi valikut hoonetüübi järgi, soovitatavaid vee kiirusi ja rõhukadusid küttetorustikes, küttesüsteemi peale- ja tagasivooluvee temperatuure, liigsoojuse arvestamist ruumides, küttekehade valikut ja paigutusviise, reguleerimis- ja sulgemisarmatuure, torumaterjale ning soojuse säästlikku kasutamist. Standardit tuleb käsitada koos Eesti standardiga EVS-EN 12831.
See standard ei käsitle soojuskeskuste projekteerimist. Soojuskeskused tuleb projekteerida soojuskeskuste projekteerimisjuhise järgi.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
24,40 € koos KM-ga
Paber
24,40 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

CEN/TR 14788:2006

Hoonete ventilatsioon. Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja dimensioneerimine
Uusim versioon Kehtiv alates 05.05.2006
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 02.04.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-2:2014

Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2014
Põhitekst

EVS 846:2013

Hoone kanalisatsioon
Kehtetu alates 01.06.2021