Tagasi

EVS 846:2013

Hoone kanalisatsioon

Üldinfo
Kehtetu alates 01.06.2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses käsitletakse hoonega seotud kanalisatsioonisüsteeme ja seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja. Varasemas standardis „Kinnistu kanalisatsioon“ olevad kinnistul paiknevad hoonevälised kanalisatsioonivõrgu elemendid on kajastatud uuendatud standardis EVS 848 „Väliskanalisatsioonivõrk“. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 12056 „Gravity drainage systems inside buildings“ põhimõttest. Lisaks on uustöötlus standardi „Kinnistu kanalisatsioon“ edasiarendus ja erineb sellest nii mahu kui osaliselt ka sisu poolest, olles sellest põhjalikum ja konkreetsem. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, muudetud tehnosüsteemide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkudes insenerile tehniliste lahenduste välja töötamisel eeskuju. Võrreldes algsega on standardisse lisatud hoone aluspõhja drenaaži ja kanalisatsioonivee eelpuhastuse peatükid, mis on oluliseks täienduseks hoone kanalisatsiooni projekteerimisel. Standardisse on lisatud juhendmaterjalide nimekiri hoone aluspõhja drenaaži lahendamiseks.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst
05.03.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS 846:2003
See standard kehtib hoone kanalisatsioonile, mille kaudu reoveed suubuvad linna, asula ühiskanalisatsiooni või otse loodusesse (veekogusse või pinnasesse). Hoone kanalisatsiooni all mõeldakse hoonesisest veeneeludega ühendatud kanalisatsioonitorustikku koos võimalike lisaseadmetega (sulgeseadmed, pumplad, puhastusavad) kuni hoone välisseinani ja võimalike eelpuhastitega hoones (joonis 1). Standardis ei käsitleta tulekustutuspaigaldiste rakendamisel või katsetamisel tekkinud vete äravoolu. Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone kanalisatsiooni projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamisel. Kõik standardis toodud joonised on esitatud näidetena. Nendel esitatu ei ole tehniliste lahenduste osas kohustuslik ega muid lahendusi välistav.
*
*
*
PDF
22,80 € koos KM-ga
PDF redline
29,64 € koos KM-ga
Paber
22,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 848:2013

Väliskanalisatsioonivõrk
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 835:2014

Hoone veevärk
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 865-1:2013

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017
Põhitekst

EVS 921:2014

Veevarustuse välisvõrk
Kehtetu alates 01.04.2022