Tagasi

EVS 846:2021

Hoone kanalisatsioon

Üldinfo
Kehtiv alates 01.06.2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses on muudetud sademevee arvutusaluseid Eesti Maaülikooli uurimustöö kohaselt. Sademevee arvutusalused on ühildatud standardiga EVS 848. Täiendatud on kanalisatsiooni arvutusaluseid ning lisatud kanalisatsiooni paigaldusskeemid. Lisades on korrigeeritud arvutusnomogramme sademeveele ja reoveele. Täiendatud on nõudeid kanalisatsioonisüsteemide õhutusele. Standard on ajakohastatud kogu ulatuses.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst
05.03.2013
Põhitekst
See standard kehtib hoone kanalisatsioonile, mille kaudu reoveed suubuvad linna, asula ühiskanalisatsiooni. Hoone kanalisatsiooni all mõeldakse hoonesisest veeneeludega ühendatud kanalisatsioonitorustikku koos võimalike lisaseadmetega (sulgeseadmed, pumplad, puhastusavad) kuni hoone välisseinani ja võimalike eelpuhastitega hoones. Hoone- ja väliskanalisatsiooni standardite piiritlus on tähistatud (Joonis 1).Standardis ei käsitleta tulekustutuspaigaldiste rakendamisel või katsetamisel tekkinud vee äravoolu. Tuleohutuspaigaldiste vee äravoolu nõudeid (nt. tuletõrjeliftid) kirjeldatakse standardis EVS 812-8. Käesolev standard ei käsitle drenaaži projekteerimist. Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone kanalisatsiooni projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamisel.
*
*
*
PDF
31,72 € koos KM-ga
PDF redline
41,24 € koos KM-ga
Paber
31,72 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 848:2021

Väliskanalisatsioonivõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 835:2022

Hoone veevärk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 921:2022

Veevarustuse välisvõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS-EN 1264-3:2021

Veepõhised pinnasisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 3: Dimensioneerimine
Uusim versioon Kehtiv alates 17.08.2021