Tagasi

EVS 846:2021

Hoone kanalisatsioon

Üldinfo
Kehtiv alates 01.06.2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses on muudetud sademevee arvutusaluseid Eesti Maaülikooli uurimustöö kohaselt. Sademevee arvutusalused on ühildatud standardiga EVS 848. Täiendatud on kanalisatsiooni arvutusaluseid ning lisatud kanalisatsiooni paigaldusskeemid. Lisades on korrigeeritud arvutusnomogramme sademeveele ja reoveele. Täiendatud on nõudeid kanalisatsioonisüsteemide õhutusele. Standard on ajakohastatud kogu ulatuses.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst
05.03.2013
Põhitekst
See standard kehtib hoone kanalisatsioonile, mille kaudu reoveed suubuvad linna, asula ühiskanalisatsiooni. Hoone kanalisatsiooni all mõeldakse hoonesisest veeneeludega ühendatud kanalisatsioonitorustikku koos võimalike lisaseadmetega (sulgeseadmed, pumplad, puhastusavad) kuni hoone välisseinani ja võimalike eelpuhastitega hoones. Hoone- ja väliskanalisatsiooni standardite piiritlus on tähistatud (Joonis 1).Standardis ei käsitleta tulekustutuspaigaldiste rakendamisel või katsetamisel tekkinud vee äravoolu. Tuleohutuspaigaldiste vee äravoolu nõudeid (nt. tuletõrjeliftid) kirjeldatakse standardis EVS 812-8. Käesolev standard ei käsitle drenaaži projekteerimist. Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone kanalisatsiooni projekteerimisel, paigaldamisel, katsetamisel kui ka olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamisel.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
PDF redline
27,43 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 848:2021

Väliskanalisatsioonivõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 835:2014

Hoone veevärk
Uusim versioon Kehtiv alates 04.02.2014
Põhitekst

EVS 932:2017

Ehitusprojekt
Uusim versioon Kehtiv alates 16.05.2017
Põhitekst + muudatus

EVS 812-6:2012+A1+A2

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017