Tagasi

EVS 848:2021

Väliskanalisatsioonivõrk

Üldinfo
Kehtiv alates 01.06.2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
See standard on standardi EVS 848:2013 edasiarendus ja erineb eelnevast nii mahu kui ka sisu poolest. Selles uustöötluses on täiendatud olemasolevaid peatükke, et anda täpsemat informatsiooni projekteerijatele ja ehitustööde tegijatele. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi, on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelne tõlge, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkuda insenerile tehniliste lahenduste väljatöötamisel eeskuju. Peamine muudatus võrreldes standardiga EVS 848:2013 seisneb selles, et selles standardis on uuendatud sademevee arvutuste aluseid, muudatuse aluseks on Eesti Maaülikooli koostatud uurimistöö „Sademeveesüsteemide projekteerimise aluste kaasajastamine“ (KIK projekt nr 15589, EMÜ 2020). Sademevee arvutuste alused on ühtlustatud standardiga EVS 846. See standardi uustöötlus on ajakohastatud kogu ulatuses.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst
06.05.2013
Parandus
05.03.2013
Põhitekst
See Eesti standard rakendub hoonevälistele kanalisatsioonivõrkudele, s.o hooneviimast/väljaviigust (hoone välisseinast) (EVS 846) või sademevee restkaevust kohani, kus kanalisatsioonivesi jõuab reoveepuhastisse või heitvee suublasse. Hoonealused torustikud kuuluvad kanalisatsioonivõrgu hulka siis, kui nad ei ole osa hoone kanalisatsioonisüsteemist.
Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded kanalisatsioonivõrgule seoses planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga ning tegevused nõuete täitmiseks.
*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
PDF redline
50,75 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 846:2021

Hoone kanalisatsioon
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 921:2022

Veevarustuse välisvõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 835:2022

Hoone veevärk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS-EN 13285:2018

Sidumata segud. Spetsifikatsioonid
Uusim versioon Kehtiv alates 04.07.2018