Tagasi

EVS 921:2014

Veevarustuse välisvõrk

Üldinfo
Kehtetu alates 01.04.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötlus on standardi EVS 847-3:2003 "Ühisveevärk. Osa 3: Veevärgi projekteerimine" edasiarendus ja erineb eelnevast nii pealkirja, mahu kui ka sisu poolest. Standardikavandis on täiendatud olemasolevaid peatükke, et anda täpsemat informatsiooni projekteerijatele ning ehitustööde tegijatele. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi, on täpsustatud termineid, esitatud terminite ingliskeelsed tõlked, muudetud võrguelementide seletusi jms. Standardisse on lisatud asjakohaste oluliste Euroopa standardite loetelu, aidates seega valdkonnas orienteeruda ja pakkuda insenerile eeskuju tehniliste lahenduste välja töötamisel. Peamine muudatus võrreldes standardi vana versiooniga seisneb selles, et uus standard käsitleb veevarustuse välisvõrku nii kinnistute sees kui ka väljas sõltumata juriidilisest kuuluvusest; käsitlusala piiriks hoonega on välissein. Kuna standard EVS 847 koosneb kolmest osast, siis segaduste vältimiseks tehti ettepanek muuta standardi numbrit ja nime võrreldes varasemaga. Uus tähis ja pealkiri on: EVS 921 "Veevarustuse välisvõrk" (Water supply systems outside buildings). Muudatuste tegemisel lähtuti standardi EVS-EN 805 "Water supply - Requirements for systems and components outside buildings" põhimõttest.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2022
Põhitekst
04.02.2014
Põhitekst
01.09.2003
Põhitekst
EVS 847-3:2003
Standard on rakendatav omandivormist sõltumata veevarustuse välisvõrkudele, sealhulgas veevõrgule alates veetöötlusjaamast või puurkaev-pumplast kuni hoonete välisseinani. Standard on aluseks veevõrgu projekteerimisel, veetorustike dimensioonimisel ja pumpade ning teiste abiseadmete valimisel ning on kasutatav nii uue veevõrgu rajamisel kui ka olemasoleva veevõrgu laiendamisel ja ümberehitamisel.
Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded veevarustuse välisvõrgule seoses planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooniga ning tegevused nõuete täitmiseks.
*
*
*
PDF
31,72 € koos KM-ga
Paber
31,72 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 835:2014

Hoone veevärk
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 848:2013

Väliskanalisatsioonivõrk
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 846:2013

Hoone kanalisatsioon
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 865-2:2014

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017