Tagasi

EVS 921:2022

Veevarustuse välisvõrk

Üldinfo
Kehtiv alates 01.04.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
EVS 921:2022 on eelmise versiooni edasiarendus. Standardis on täiendatud olemasolevaid peatükke, et anda täpsemat teavet projekteerijatele ning ehitustööde tegijatele. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi, on täpsustatud termineid, muudetud võrguelementide seletusi, lisatud seadmekaevude näidislahendusi, selgitatud kompensaatorite valiku põhimõtteid jms.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2022
Põhitekst
04.02.2014
Põhitekst
See Eesti standard on rakendatav omandivormist sõltumata veevarustuse välisvõrkudele, sealhulgas veevõrgule alates veetöötlusjaamast või puurkaev-pumplast kuni hoonete välisseinani. Standard on alus veevõrgu projekteerimisel, veetorustike dimensioonimisel ja pumpade ning teiste abiseadmete valimisel ning on kasutatav nii uue veevõrgu rajamisel kui ka olemasoleva veevõrgu laiendamisel ja ümberehitamisel. Standardis määratakse kindlaks funktsionaalsed nõuded veevarustuse välisvõrgule planeerimise, projekteerimise, ehitamise, käitamise, hoolduse ja ekspluatatsiooni asjus ning tegevused nõuete täitmiseks. Veekäitluses sisaldub veehaare, veetöötlus, vee säilitamine ja edastamine (veevarustuse välisvõrk/ jaotamine) tarbijale (vt joonis 1). Veehaarde-veeallika valikul juhinduda asjakohastest õigusaktidest ja standardist EVS 847-1, vee töötlemisel juhinduda standardist EVS 847-2, vee jaotamisel tarbijale juhinduda asjakohastest õigusaktidest ning standarditest EVS 921 ja EVS 835.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
PDF redline
29,87 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS 835:2022

Hoone veevärk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 844:2022

Hoonete kütte projekteerimine
Uusim versioon Kehtiv alates 18.04.2022
Põhitekst

EVS 846:2021

Hoone kanalisatsioon
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 848:2021

Väliskanalisatsioonivõrk
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021