Tagasi

EVS 835:2014

Hoone veevärk

Üldinfo
Kehtetu alates 01.04.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses käsitletakse hoone veevarustust, seoses sellega on korrigeeritud standardi pealkirja, uus pealkiri on EVS 835:2014 "Hoone veevärk" (Water supply systems inside buildings). Varasemas standardis „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ käsitleti nii hoones kui ka kinnistul paiknevaid hoonevälised veevärgi elemente. Muudatuste sisseviimisel lähtuti standardi EVS-EN 806 „Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption“ põhimõttest. Kinnistul paiknevad veevärgi elemendid leiavad kajastust sarnaste põhimõtetega uuendatud standardis EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“ (Water supply systems outside buildings) (endise tähistusega EVS 847-3). Uustöötlus on standardi „Kinnistu veevärgi projekteerimine“ edasiarendus ja erineb sellest nii mahu kui osaliselt ka sisu poolest, olles sellest põhjalikum ja konkreetsem. Arvestades erialainseneride praktilisi kogemusi on täpsustatud termineid, esitatud terminite inglise keelne tõlge, muudetud tehnosüsteemide seletusi jms. Standardisse on lisatud teemaga seotud oluliste euroopa standardite loetelu, aidates sellega orienteeruda valdkonnas ja pakkuda insenerile võimalust tehniliste lahenduste välja töötamisel eeskuju.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2022
Põhitekst
04.02.2014
Põhitekst
01.09.2003
Põhitekst
EVS 835:2003
See standard kehtib hoone veevärkidele, mis on ühendatud ühisveevärgiga või kohaliku veevarustusallikaga.
Hoone veevärgi all mõistetakse hoonesisest külma- ja soojaveetorustikku koos toruarmatuuriga, veevarustusseadmeid ja maa-alust veetoru hoone piires kuni vundamendini (vt joonis 1.1). Standardi nõudeid tuleb täita nii uue hoone veevärgi projekteerimisel, paigaldamisel ja katsetamisel kui ka olemasolevate veevärkide remondil ja ümberehitusel.
*
*
*
PDF
31,72 € koos KM-ga
PDF redline
41,24 € koos KM-ga
Paber
31,72 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 921:2014

Veevarustuse välisvõrk
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst

EVS 846:2013

Hoone kanalisatsioon
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 848:2013

Väliskanalisatsioonivõrk
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 865-2:2014

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017