Tagasi

EVS 865-1:2013

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri

Üldinfo
Kehtetu alates 02.08.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Seoses standardi EVS 932:2017 jõustumisega otsustas projektkomitee (EVS/PK 59) standardid EVS 865-1:2013 „Eelprojekti seletuskiri“ ja EVS 865-2:2014 „Põhiprojekti seletuskiri“ tühistada, kuna standard EVS 932:2017 katab kogu EVS 865 temaatika läbi seal esitatud juhiste „Esitada“ / „Tekstilises osas“ punktide all.
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses on kaasajastatud soovitusi hoone eelprojekti seletuskirja koostamiseks tulenevalt standardi EVS 811 2012. aasta uustöötluse sisust. Ka on antud juhised standardiga EVS 907:2010 hõlmatud rajatiste eelprojekti seletuskirja koostamiseks. Standardi eesmärgiks on anda eelprojekti seletuskirja koostamise raamistik. Juhised on soovituslikud ja suunavad, kuna ehitusprojektid on projektlahenduste koosseisult ja sisult objektipõhised ning erinevad. Sellest tulenevalt on ka seletuskirja ülesehitus ja esitatav teave objektipõhised. Standardi uustöötluses käsitletakse lisaks projektlahenduste kirjeldamise spetsiifilistele küsimustele ka eelprojekti seletuskirja sisu ja ülesehituse üldpõhimõtteid. Uustöötlus annab soovitusi nii juhuks, kui koostatakse paljusid ehitusprojekti osasid hõlmava tervikliku eelprojekti seletuskiri, kui ka olukorraks, kui seletuskiri käsitleb vaid üht ehitusprojekti osa. Standardi uustöötluses on kaasajastatud standardi pealkirja. Varasema „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“ asemel on kasutusele võetud „Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri“. Muudatus on tingitud asjaolust, et standard on rakendusstandardiks nii standardile EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“ kui ka standardile EVS 907:2010 „Rajatise ehitusprojekt“ ning käsitleb nii hoone kui ka tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja. Ingliskeelset pealkirja on korrigeeritud „Description of building design. Part 1: Design note of preliminary design“. Standardi uustöötluses ei korrata õigusaktide nõudeid, sealhulgas projektdokumentide vormistusnõudeid.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.03.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS 865-1:2006
See standard käsitleb hoone, tehnovõrkude, asendiplaani ja maastikuarhitektuuri eelprojekti seletuskirja
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 865-2:2014

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017
Põhitekst

EVS 811:2012

Hoone ehitusprojekt
Kehtetu alates 16.05.2017
Põhitekst

EVS 846:2013

Hoone kanalisatsioon
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS 848:2013

Väliskanalisatsioonivõrk
Kehtetu alates 01.06.2021