Skip to main content
Tagasi

EVS 811:2012

Hoone ehitusprojekt

Üldinfo

Kehtetu alates 16.05.2017
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardis on senisest mahukamalt käsitletud ehitusprojekti sisearhitektuuri, gaasivarustuse ja tuleohutuse osa, samuti täpsemalt kirjeldatud ehitusfüüsika küsimuste lahendamist. Uute osadena on lisatud energiatõhusus ja akustika. Lisadesse on liidetud projekteerimise lähteülesanne. Kuna peaprojekteerija vastutab ehitusprojekti terviklikkuse ja projektiosade ühilduvuse eest, on projekteerimise korralduse peatükki oluliselt täiendatud, lisades sinna peaprojekteerija ja projekteerimise projektijuhi tegevuse sisu ning ülesannete kirjelduse. Kogu standardit on parema selguse, ülevaate ja mõistetavuse huvides täiendatud. Senisest täpsemalt ja ühtses formaadis on tabelite kujul kirjeldatud projekteerimise käigus lahendatavaid küsimusi ja projektis esitatavat info. Eriti märkimisväärsed on vastavad täiendused tööprojekti staadiumi tehnokommunikatsioonide osades.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.05.2017
Põhitekst
05.03.2012
Põhitekst
Põhitekst
EVS 811:2006
Standard määratleb kavandatava hoone ehitusprojekti sisu ja dokumentide koosseisu.
Standard ei käsitle dokumente, mis kirjeldavad ehitustööde korraldamist.
Standard ei käsitle hoone tehnoloogia projekteerimist. On eeldatud, et hoone projekteerijad saavad igas projekteerimise staadiumis tellijalt vajaliku detailsusega lähteandmed.
Projekteerimise lähteandmeid selgitav eeltöö (vajadusanalüüsid, majandusanalüüsid, tasuvusuuringud, asukohavariantide võrdlused, ideekavandid jms) ei kuulu selle standardi mõistes ehitusprojekteerimise hulka.
Vastuolude korral muude hoone projekteerimistööde mahtu käsitlevate standarditega loetakse määravaks antud standardi määratlusi.
Standard ei hõlma ehitusprojekti vormistust.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
31,72 € koos KM-ga
Paber
31,72 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 865-1:2013

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017
Põhitekst

EVS 907:2010

Rajatise ehitusprojekt
Kehtetu alates 16.05.2017
Põhitekst

EVS 865-2:2014

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017
Põhitekst

EVS 812-4:2011

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Kehtetu alates 16.01.2018