Tagasi

EVS 915:2012

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine

Üldinfo
Kehtetu alates 15.06.2020
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.06.2020
Põhitekst
15.06.2020
Põhitekst
02.08.2012
Põhitekst
Standard käsitleb ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete hankemenetluse ettevalmistamist ja korraldamist ning hankemenetluse läbiviimiseks vajalike dokumentide suhtes esitatavaid nõudeid, soovitusi ja juhiseid. Riigihangete korraldamise regulatsioon tuleneb ennekõike õigusaktidest (riigihangete seadus ja selle rakendusaktid, Euroopa Liidu riigihangete alased direktiivid jm), mistõttu käsitleb see standard ennekõike õigusaktides sätestatud nõudeid, esitades need kompleksselt projekteerimis- ja ehitusvaldkonna riigihankeid puudutavas osas.
Selle standardi eesmärgiks on projekteerimis- ja ehitustööde valdkonna spetsiifikat puudutavate erinõuete käsitlemine. Kuna projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete korraldamisel tuleb lähtuda riigihangete seaduse nõuetest, on standardis ülevaatlikult käsitletud ka riigihangete korraldamist käsitlevaid üldiseid nõudeid, mis kohalduvad nii projekteerimis- kui ka ehitustööde hangetele. Seetõttu on standard üles ehitatud kolmeosalisena:
1) riigihangete korraldamise üldnõuded, mis kohalduvad nii projekteerimis- kui ka ehitustööde hangetele ja on seetõttu käsitletavad projekteerimis- ja ehitustööde riigihangete korraldamise üldosana (standardi peatükid 1 kuni 6);
2) riigihangete korraldamise erinõuded projekteerimise riigihangetele (standardi peatükk 7), mida tuleb käsitleda koos standardi üldosaga (peatükid 1 kuni 6). Projekteerimist käsitlevas peatükis on välja toodud projekteerimise riigihangete erisused, täpsustused ja selgitused, seejuures on viidatud asjakohastele üldosa sätetele vastavalt üldosa struktuurile;
3) riigihangete korraldamise erinõuded ehitustööde riigihangetele (standardi peatükk 8), mida tuleb käsitleda koos standardi üldosaga (peatükid 1 kuni 6). Ehitustööde riigihangete korraldamist käsitlevas peatükis on välja toodud ehitustööde riigihangete erisused, täpsustused ja selgitused, seejuures on viidatud asjakohastele üldosa sätetele vastavalt üldosa struktuurile.
*
*
*
PDF
33,60 € koos KM-ga
Paber
33,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 811:2012

Hoone ehitusprojekt
Kehtetu alates 16.05.2017
Põhitekst

EVS 865-1:2013

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017
Põhitekst

EVS 907:2010

Rajatise ehitusprojekt
Kehtetu alates 16.05.2017
Põhitekst

EVS 865-2:2014

Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
Uusim versioon Kehtetu alates 02.08.2017