Uue ISO tehnilise komitee asutamisettepanek - Lapsehooldustooted

22.05.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel ettepanek asutada uus tehniline komitee "Child care articles" (Lapsehooldustooted). Ettepaneku tehnilise komitee moodustamiseks on esitanud Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR).

Eesmärk on standardiseerida nõuded väikelaste kaitseks toodetele, mis on kavandatud või ette nähtud istekohtade, kümblemise, mähkmevahetuse ja üldise kehahoolduse, söötmise, magamise ja transportimise ohutuse tagamiseks ja sellele kaasa aitamiseks. Põhirõhk on toodetel, mis on mõeldud kuni 4-aastastele lastele.

Peamised huvigrupid on tootjad, turustajad, laborid ja sertifitseerimisasutused, ostjad, lapsed ja riigiasutused.

Selle ISO tehnilise komitee eesmärk oleks projektkomitee ISO/PC 310 „Wheeled child conveyances” töö jätkamine, laiendades käsitlusala ka teistele lapsehooldudtoodetele.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee. Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 26.06.2020.

Lisainfo: Triin Teppand