Skip to main content

Liikmelisus Euroopa ja rahvusvahelises standardimises

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus on:

Euroopa standardimisorganisatsiooni CEN täisliige

Euroopa elektrotehnika standardimiskomitee CENELEC täisliige

Rahvusvahelise standardimisorganisatsiooni ISO täisliige

Rahvusvahelise elektrotehnika komisjoni IEC assotsieerunud liige

 

Osalemine juhtorganistes ja töögruppides

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse töötajad esindavad Eesti standardimist järgmistes juhtorganistes ja töögruppides:

Martin Merimaa:

CEN tehnikanõukoda (BT)

CENELEC tehnikanõukoda (BT)

Priit Kikas

CEN-CENELEC kommertstegevuste töögrupp (JCAG)

 

Osalemine tehnilises töös

Info Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse osalemise kohta CEN, Cenelec, ISO ja IEC tehnilistes koniteedes ja töögruppides on toodud EVS asjaomaste standardimiskomiteede kaupa komiteede tegevust tutvustavatel lehtedel:

EVS tehnilised komiteed🡭