Loodud ISO projektkomitee - Juhised organisatsioonidele kasvatamaks tarbijates arusaamist veebitingimuste kohta

11.05.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on loodud projektkomitee ISO/PC 335 „Guidelines for organizations to increse consumer understanding“ of online terms and conditions“ (Suunised organisatsioonidele kasvatamaks tarbijates arusaamist veebitingimuste kohta). Sekretariaati haldab Inglise standardimisorganisatsioon (BSI).

Projektkomitee eesmärgiks on koostada standard, mida kõik organisatsioonid saavad kasutada, et aidata neil luua selged, juurdepääsetavad, õiglased ja hõlpsasti mõistetavad tingimused (lepingutingimused ja privaatsuseeskirjad), mis tagavad, et tarbijad saavad enne ostmist teha teadlikke otsuseid. Oluline on koostamisel kaasata ka tarbija seisukohad ja vaatenurgad.

Koostatav dokument on kaupade, teenuste ja digitaalse sisu pakkujatele veebitingimuste selge kujunduse ja esitamise kohta peaks aitama mõista asju ühtselt ja vähendama tarbijatele tekkivaid kahjusid, aidates teha kehtivaid tingimusi neile arusaadavaks.

Valdkonnaga ei ole hetkel seotud ükski Eesti tehniline komitee.

Osalemine rahvusvahelises standardimistegevuses on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa.