Uue ISO komitee asutamisettepanek - Menstruatsioonitooted

25.10.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel uue komitee „Menstrual products“ (Menstruatsioonitooted) loomine. Ettepaneku on teinud ISO/COPOLCO.

Hetkel puudub ISO/IEC komitee, mis tegeleks spetsiaalselt naiste hügieenitoodetega, kuid vajadus selleks on olemas. Valdkonnas kasutavad materjalid on iseeneset väga erinevad - kasutatakse riiet, puuvilla, plasti, silikooni jne. Loodava tehnilise komitee eesmärgiks olekski standardida hügieenitooteid naistele, lähtudes nii materjalist kui ka kasutusotstarbest.

Erinevatest aspektidest lähtuvalt on esimeseks prioriteediks üldnõuete standard, mis keskenduks üldistele ohutus-, toimivus- ja tervishoiunõuetele ja seda ka kasutajast lähtuvalt. Järgnevalt tuleks käsitleda muid aspekte nagu tootmine, seotus keskkonnaga, hilisem utiliseerimine.

Täpsemad suunised pannakse paika peale positiivset asutamisotsust ja eeldatavalt võiks esimese standardi väljatöötamiseks kuluda 36 kuud.

Hetkel puudub antud valdkondaga seotud Eesti komitee. Osalemine ISO tehnilistes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis-ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 31.12.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa