Miks osaleda komitee töös?

 • Võimalus mõjutada komitee tööprogrammi ja standardite tehnilist sisu.
 • Ülevaade olemasolevatest/kavandatavatest standarditest, tööprogrammidest ja uutest arengusuundadest.
 • Võimalus olla kursis Euroopa ja rahvusvaheliste standardite nõuete ja meetoditega juba enne standardi avaldamist ning osaleda standardite koostamise töögrupis ja töökoosolekutel.
 • Koostöö teiste komitee liikmetega nii Eestis kui ka väljaspool (isiklikud kontaktid).
 • Võimalus anda oma panus valdkonna arengusse.

Kuidas saada edukaks standardimise kaudu ehk millised võimalused on komitee liikmel ning mida Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus Teilt komitee liikmena ootab | 2 MB | PDF

Miks osaleda väikese või keskmise suurusega ettevõttena komitee töös?

Standardid aitavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel:

 • arendada koostööd eri valdkondades;
 • täita õigusaktide nõudeid;
 • laieneda suurematele (sh rahvusvahelistele) turgudele;
 • üksteisest ja tarbijate ootustest paremini aru saada, mis omakorda aitab toodet/teenust paremini müüa;
 • ühildada eri ettevõtete pakutavaid tooteid ja koostisosi ning osutatavaid teenuseid;
 • vastata kogu kasutajaskonna vajadustele.

Samuti on ettevõtetel standardimisse panustades rohkem võimalusi osaleda

 • uute tehnoloogiate väljatöötamises ja
 • parimate praktikate väljaselgitamises.
Kuidas osaleda standardimiskomitee töös?

Komitee liikmeteks võetakse vastu kõik komitee käsitlusalas tegutsevad Eestis registreeritud või Eesti seaduste kohaselt asutatud organisatsioonid ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes volitavad komitee töös osalema enda esindaja(d).

Standardimiskomiteega liitumiseks tuleb oma liitumissoovist märku anda

 • komitee sekretärile või
 • standardimiskoordinaatorile.

Kontaktid leiate komitee infost.