Uus algupärane standard prEVS 840 on arvamusküsitlusel

21.03.2023
Alternate Text

Tegemist on uustöötlusega standardile EVS 840:2017, millele esitas standardi uuendamiseks koostamisettepaneku Keskkonnaministeerium. Selles Eesti standardis antakse projekteerijatele ja ehitajatele juhised radooniohutu hoone ehitamiseks, et vältida kopsuvähki haigestumise riski suurendava radoonitaseme ületamist ruumides, kus inimesed pikemat aega viibivad. 

Standardi sisu on ajakohastatud ning selgemaks muudetud. Samuti uuendatakse standardi sisu seoses muutunud seadusandlusega, muutused tulenevad uue info saamisest arenenud tehnoloogiatest ja uutest teadmistest radooniohutu hoone ehitamisel.

Standardis on esitatud valik radooniohu vähendamise meetmeid. Lahendused pole lõplikud ning lisaks võib radooniohutuse tagada ka muude võimalustega, mille toimivust on uuritud ja dokumenteeritult tõestatud. Arvestada tuleks objekti eripärasid ning kasutusele võetavate ruumide eesmärki. 

Kavand on ligipääsetav kommenteerimisportaalis ja kommenteerimiseks on vajalik EVS kasutajakonto olemasolu. Koostatava standardikavandi arvamusküsitluse periood on 15.03.2023-13.05.2023.

Lisainformatsiooni saamiseks on kontaktisikuks Heili Ruus.