Teabenõue

Eesti Standardikeskusele on võimalik esitada teabenõue avaliku teabe seaduse tähenduses. Kasutades allolevat vormi, on tagatud, et teabenõue ja päring jõuavad meie asjaomase töötajani ning seeläbi saame anda kiire vastuse.

Loe siit, millise teabe osas on Standardikeskus avaliku teabe seaduse mõistes teabevaldaja.

*
*
*