Uue ISO projektkomitee asutamisettepanek - Riskide maandamine noorte- ja koolireisidel

19.05.2020
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletamisel Kanada standardimisorganisatsiooni ettepanek asutada uus projektkomitee "Riskide maandamine noorte- ja koolireisidel" (Managing Risks for Youth and School Trips).

Kavandatakse uut ISO standardit, mis annab juhiseid noorte (eriti alaealiste) ja kooliekskursioonide juhtimiseks nii kodu- kui ka rahvusvaheliste reiside korraldamiseks. Standard käsitleb selle sektori tüüpilisi riske nagu käitumisreeglite rikkumine ja õpilaste hooletus, ilmastikuga seotud probleemid, nõuded erivajadustega inimestele (puudega reisijad), tehnilised elemendid (nt seadmete mehaanilised rikked jne).  Kavandatava standardi käsitlusalasse ei kuuluks informatsioon selle kohta, kuidas reise korraldada ja see ei laiene seiklusreisidele.  Standard on kasulik nii reisijatele endale kui ka neid teenindavatele organisatsioonidele.

Standard tugineks ISO 31000 „Riskijuhtimine“ põhimõtetele, protsessidele ja raamistikule. Vastuolu vältimiseks olemasolevate dokumentidega tehakse koostööd teiste tehniliste komiteedega (riskijuhtimise teemal ja eriti reisiriski juhtimise teemal TC 262/WG 7 „Managing travel risk“, turismiteenuste alal TC 228 „Tourism and related services“ ning kuna standard keskendub noorte- ja kooliekskursioonidele, siis on oluline ka koostöö TC 232 „Education and learning services“).

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardikeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 10.07.2020.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa