Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Soojusvarustusvõrk

20.09.2021
Alternate Text

Uue ISO komitee asutamiseettepanek – Soojusvarustusvõrk

Rahvusvaheline standardimisorganisatsioon ISO on teinud ettepaneku asutada uus tehniline komitee - Heat Supply Network (HSN). Komitee loomise ettepaneku tegi Hiina standardiorganisatsioon (SAC) ning samuti on nad nõus haldama võimaliku uue komitee sekretariaati.

Uue komitee eesmärk on koostada rahvusvahelised standardid, mis annaks juhised valdkonnas projekteerimiseks, süsteemide ehitamiseks ning juhtimiseks ja reguleerimiseks küttetorustiku süsteemi alusel.

Hetkel selles valdkonnas standardid puuduvad, aga loodav komitee hakkaks tegema koostööd mitmete juba asutatud Euroopa ja rahvusvaheliste komiteedega nt CEN/TC 107 „Prefabricated district heating and district cooling pipe system“

Valdkonnaga on seotud Eesti komitee EVS/TK 27 „Küte ja ventilatsioon“.

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 08.12.2021.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Mihkel Siitam.